arteriyel kan gazları

Arteriyel kan gazı (AKG) testi asitliği (pH) ve arter kanında oksijen ve karbondioksit seviyelerini ölçer. Bu test akciğerler kana oksijen taşımak ve kandan karbondioksiti kaldırmak edebiliyoruz ne kadar iyi kontrol etmek için kullanılır.

Bir ABG test için kan, arterden alınmıştır. Kan zaten oksijen kadar kullanılır ve karbondioksit üretilir vücut dokularının geçtikten sonra Çoğu diğer kan testleri, bir damardan alınan kan örneği üzerinde yapılır.

Arteriyel kan gazı (AKG) testi yapılır

kısmi oksijen basıncı (PaO2). Bu kanda ve ne kadar iyi oksijen kana akciğer hava sahasını hareket edebilir çözünmüş oksijen basıncını ölçer; karbondioksit kısmi basıncı (PaCO2). Bu kanda çözünmüş karbondioksit basıncı ve ne kadar iyi karbondioksit vücut dışına hareket edebilmektedir önlemler; pH değeri. pH ölçer, hidrojen iyonları (H +) kandaki. kan pH değeri genellikle 7.35 ve 7.45 arasındadır. az 7.0’lik bir pH, asit ve bir pH 7.0’dan büyük olan bir bazik (alkali) diye adlandırılır. Yani kan hafif bazik olduğu; Bikarbonat (HCO3). Bikarbonat çok asidik ya da çok basit hale kan pH tutan bir kimyasal (tampon) ‘dir; Oksijen içeriği (O2CT) ve oksijen doygunluğu (O2sat) değerleri. O2 içeriği kandaki oksijen miktarını ölçer. oksijen taşıyan hemoglobin ne çok kırmızı kan hücrelerinde oksijen doygunluğu tedbirleri (O2).

astım, kistik fibrozis, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ciddi bir solunum problemleri ve akciğer hastalıkları, kontrol edin; ne kadar iyi çalıştığını tedavi akciğer hastalıkları için bakınız; Ekstra oksijene ihtiyaç ya da (mekanik ventilasyon) nefes yardımcı olup olmadığını öğrenmek; Eğer hastanede oksijen kullanan oksijen doğru miktarda alıyorsanız öğrenin; kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen diyabet, uyku bozuklukları, şiddetli enfeksiyonlar ya da aşırı dozda uyuşturucu sonrası olan kişilerin kanında asit-baz düzeyini ölçün.