Biperiden (oral yol) açıklama ve marka isimleri

Biperiden, Parkinson hastalığını tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla (örn., Levodopa) birlikte kullanılır. Kas kontrolü geliştirerek ve sertliği azaltarak, bu ilaç, hastalık semptomları azaldığında vücudun daha normal hareket etmesini sağlar.

Biperiden, şiddetli mide bulantısı veya sinir, zihinsel veya duygusal koşulların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardan gelen şiddetli kas reaksiyonlarını ve diğer yan etkileri kontrol etmek için de kullanılır (örn., Klorpromazin [Thorazine®], perfenazin [Trilafon®], proklorperazin [Compazine® ], Prometazin [Phenergan®], tioridazin [Mellaril®]).

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Tablet

Pediyatrik popülasyondaki yaşın biperiden ile olan ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Alerjiler

Geriyatrik hastalarda yaşın biperiden ile olan ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı erkeklerin yaşla ilişkili prostat problemlerine sahip olma olasılıkları daha yüksektir, bu da biperiden alan hastalar için dikkatli olmasını gerektirebilir.

Pediyatrik

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Geriyatrik

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Diğer Etkileşimler

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Dozlama

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Durumunuzu olabildiğince iyileştirmek için bu ilacı her gün tam olarak doktorunuzun talimatına göre alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Bu ilacı mide tahrişini azaltmak için yiyeceklerle alabilirsin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Kayıp doz

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Depolama

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Dozunuzdaki değişikliklere izin vermek ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi önemlidir.

Biperiden’ı alırken alışılmadık veya garip düşünceler ve davranışlar geliştirirseniz, doktorunuzla görüşün. Bu ilacı alan insanlarda meydana gelen bazı değişiklikler, fazla alkol tüketen kişilerde görülen değişikliklerdendir. Diğer değişiklikler, karışıklık, depresyonun kötüleşmesi, görsel varsanılar (orada bulunmayan şeyleri görme), intihar düşünceleri ve olağandışı heyecan, sinirlilik veya sinirlilik olabilir.

Biperiden, uyuşukluğa, hareketleri kontrol altına almakta zorluk çekmeye ya da düşünme ya da görme sorununa neden olabilir. Araç kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, makinelerinizi kullandığınızı veya uyanık olmanızı, iyi koordine edilmenizi veya iyi düşünebildiğiniz ya da görmenizi gerektiren başka işler yaptığınızdan emin olun.

Bu ilaç, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi veya soğuk algınlığı için ilaçlar, sedatifler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar veya nöbetler için ilaçlar, kas gevşetici maddeler veya bazı diş anestezikleri de dahil anestetik maddelerdir. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.