Buproban

Antidepresan alan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve davranış riski artar. İntihar düşüncelerinin ve davranışlarının kötüye gitmesi ve ortaya çıkması için gözlem yapın. Sigarayı bırakma için buPROPion alan hastalarda ciddi nöropsikiyatrik olaylar bildirilmiştir. Sigarayı bırakmak için bupropion kullanmasalar dahi, tüm hastaları nöropsikiyatrik etkiler açısından gözlemleyin.

Çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde intihar düşüncesi ve davranışı antidepresanlarla bildirilmiştir. Hastaları klinik kötüleşme ve intihar düşünceleri ve davranışları için yakından izleyin, ailelere ve bakıcılara, hekimin yakınında gözlem ve iletişim gereksinimini bildirin. BuPROPion hidrobromür, sigarayı bırakmak için onaylanmadı, ancak sigarayı bırakma için buPROPion alan hastalarda tedaviden vazgeçilme ve tedaviden sonra ciddi nöropsikiyatrik reaksiyonlar meydana geldi. Nöropsikiyatrik reaksiyonlar için tüm hastalara dikkat edin ve eğer böyle reaksiyonlar oluşursa, hastalar bir sağlık kuruluşu ile temasa geçmelidir.

Buproban için kullanır

Terapötik Sınıf: Antidepresan

Kimyasal Sınıf: Aminoketon

Bupropion farklı markalar altında satılmaktadır. Depresyon için zaten ilaç kullanıyorsanız veya sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak için bupropion almadan önce bunu doktorunuzla konuşun. Bupropion için bir seferde yalnızca bir tane reçete almanız çok önemlidir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Buprobanı Kullanmadan Önce

Pediyatrik popülasyonda yaşın bupropiyonun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Depresyon için kullanılan diğer ilaçlarla yapılan araştırmalar, bazı çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin bu ilaçları alırken intihar veya intihar girişiminde düşündüklerini göstermiştir. Bu potansiyel istenmeyen etkiden dolayı çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda bupropiyonun yararlılığını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalar bu tıbbın etkilerine daha duyarlı olabilirler ve buprofion alan hastalar için dozda bir uyarı ve dikkat gerektirebilen, yaşla ilgili böbrek veya karaciğer sorunlarına daha sık rastlanırlar.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, bupropiyon içeren bir takım ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Buproban’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazlasını kullanmayın, daha sık kullanmayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu ilaç bir İlaç Rehberiyle birlikte verilmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Sadece doktorunuzun reçete ettiği bu ilacın markasını kullanın. Farklı markalar aynı şekilde çalışmayabilir.

Tableti tamamen yutun. Kırmayın, ezmeyin, bölmeyin ya da çiğneyin.

Bu ilacı yiyecekli olsun olmasın alabilirsin. Ancak mide bulantınız varsa, ilacı yiyeceksiniz.

Uzun süreli bırakma tabletinin bir kısmı tabureye geçebilir. Bu normaldir ve endişelenilecek bir şey değildir.

Zyban® tabletlerinin kullanımı

Bupropiyonun Doğru Kullanımı

Uyku bozukluğunuz varsa (uykusuzluk), bu ilacı yatmadan önce bulundurmayın.

Mevsimsel afektif bozukluklarla depresyonu önlemek için bu ilacı kullanıyorsanız, belirtiler başlamadan önce sonbahar mevsiminde alınız. İlaçları kış sezonu boyunca ve ilkbahar başlangıcına kadar kullanmaya devam edin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacı bir doz özlediyseniz, kaçırdığınız dozu atlayın ve düzenli doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Wellbutrin XL® uzun süreli bırakma tabletini kullanıyorsanız ve bir dozu kaçırırsanız, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Buprobanı Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Doktorunuz düzenli ziyaretlerde, özellikle de bu ilacı aldığınız ilk birkaç aydaki ilerlemenizi kontrol edecektir.

Bir monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü (örn. Izokarboksazid [Marplan®], linezolid [Zyvox®], metilen mavisi enjeksiyonu, fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®], tranylsispromine [Parnate®] ile bupropion almayınız. Bir MAO inhibitörünü durdurduktan sonraki 2 hafta boyunca bupropion almaya başlamayın ve bir MAO inhibitörü almadan önce bupropionu durdurduktan sonra 2 hafta bekleyin. Onları bir araya getirirseniz veya 2 hafta beklemezseniz, karışıklık, ajitasyon, huzursuzluk, mide veya bağırsak belirtileri, ani yüksek vücut ısısı, aşırı yüksek tansiyon veya şiddetli konvulsiyonlarınız olabilir.

Bu ilacı kullanırken kan basıncınız çok yüksek olabilir. Bu, baş ağrılarına, baş dönmesine veya bulanık görülebilmesine neden olabilir. Evde kan basıncınızı ölçmeniz gerekebilir. Kan basıncınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız, derhal doktorunuzu arayın.

Bupropion, bazı kişilerin ajitasyona, sinir bozucu veya diğer anormal davranışlara neden olmasına neden olabilir. Ayrıca, bazı kişilerin intihar düşüncesi ve eğilimleri göstermesine veya daha depresif hale gelmesine neden olabilir. Doktor, uyku sorununuz olup olmadığını, kolayca üzülüp rahatsızlanmadığını, enerjide büyük bir artış olup olmadığını veya pervasız davranmaya başlamasını bildiğinden emin olun. Sinir, kızgın, huzursuz, şiddetli veya korkmuş gibi ani veya güçlü hisleriniz varsa doktora da söyleyin. Siz veya bakıcıınız bu yan etkilerden herhangi birine dikkat ettiyse hemen doktorunuza bildirin.

Bu ilaç, anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Döküntü, kaşınma, yüzün şişmesi, dilde veya boğazda, solunum rahatsızlığında veya göğüs ağrısında hemen doktorunuzu arayın.

Buproban Yan Etkileri

Buproban (bupropion)

Ciddi cilt reaksiyonları bu tıpta görülür. Cildin kabarcıklanma, soyma veya gevşetme, kırmızı cilt lezyonları, şiddetli sivilce veya deri döküntüleri, deride yaralar veya ülser veya ateş veya titreme varsa bu doktora danışın.

Mümkünse bupropion ile alkollü içki içilmesi sınırlı veya engellenmelidir. Bu, nöbetlerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu ilaç, bazı insanlara yanlış bir sağlık hissi uyandırır veya normalden daha uykulu, baş dönmesi ya da daha az uyanık hale gelebilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya uykulu, baş dönmesi veya daha az uyanık olmanız durumunda tehlikeli olabileceği başka şeyleri yaptığınızdan emin olun.

Bu ilacı doktorunuza danmadan önce almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen bırakmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu, ajitasyon, kaygı, baş dönmesi, kendini ya da çevresi sürekli hareket hali, baş ağrısı, terleme artışı, titreme ya da titreme, uyku sorunu gibi ilacı durdurduğunuzda bazı yan etkilerin olma şansını azaltmaktır. Yürüme veya alışılmadık yorgunluk.

Ağırda ağrısı veya hassasiyeti, soluk dışkıları, koyu renkli idrar, iştahsızlık, mide bulantısı, alışılmadık yorgunluk veya güçsüzlük veya sarı gözler veya cilt varsa doktorunuzla hemen kontrol edin. Bunlar ciddi bir karaciğer problemi semptomları olabilir.

Bu ilaç iştahınızı veya kilonuzu değiştirmeye neden olabilir. Doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmeniz gerekebilir.

Herhangi bir tıbbî test yaptırmadan önce, bu ilacı kullandığınızı tıp doktoruna bildirin. Bazı testlerin sonuçları bu ilaca göre de etkilenebilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

WADA Sınıfı WADA Anti-Doping Sınıflandırması

Sigara Bırakma bupropion, Chantix, nikotin, vareniklin, Zyban, Nicoderm CQ, Nicorette, Nicotrol İnhaler, Habitrol, Lider Nikotin Polacrilex, Nicotrol NS, Nicorelief, Taahhüt