Buspirone (oral yol) tanım ve marka isimleri

Buspiron, belirli endişe bozukluklarını tedavi etmek veya kaygı belirtilerini hafifletmek için kullanılır. Bununla birlikte, buspiron genellikle gündelik hayatın stresinden kaynaklanan kaygı veya gerginlik için kullanılmaz.

Anksiyete belirtilerini hafifletmek için buspironun nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyoruz. Buspironun, beyindeki bazı bölgelerde serotonin olarak bilinen bir kimyasal maddenin miktarını ve etkilerini azaltarak çalıştığı düşünülmektedir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Tablet

Pediyatrik popülasyonda, yaşın buspiron etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte bugüne kadar pediatride özel sorunlar belgelendirilmemiştir.

Alerjiler

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda buspironun kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi.

Pediyatrik

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Geriyatrik

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Diğer Etkileşimler

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Dozlama

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Buspironu sadece doktorunuzun talimatına uyun. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunu yapmak, istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Bu ilaç bir hasta bilgi girişi ile birlikte gelir. Ekteki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Bu ilacın yiyeceklerle olsun olmasın, her seferinde aynı şekilde alınabilir.

Bu ilacı alırken greyfurt yemeyin veya greyfurt suyu içmeyin.

Buspiron kullanmaya başladıktan sonra, bu ilacın etkilerini hissetmeye başlamadan önce 1 ila 2 hafta geçebilir.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Kayıp doz

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Depolama

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Eğer düzenli olarak buspiron kullanacaksanız, doktorunuz ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmeli ve istenmeyen etkilere neden olmamalıdır.

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü aktivitesi (örn., Izokarboksazid [Marplan®], fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®] veya tranilsipromin [Parnat®] ile birlikte bir ilaç kullanıyorsanız, buspiron almayınız. Bunu yaparsanız, aşırı derecede yüksek tansiyon geliştirebilirsiniz.

Bu ilaç, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler arasında saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar, nöbetler için ilaçlar, kas gevşetici maddeler veya bazı diş anestetiklerini de içeren anestetik maddeler bulunmaktadır. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza veya dişçiye danışın.

Buspiron, bazı kişilerin baş dönmesi, baş dönmesi, uyuşuk olma veya normalden daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğiniz, makineler kullandığınızı veya başınız döndüğünüz veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka herhangi bir şey yaptığınızdan emin olun.

Bu ilacı kullanırken alkollü içki içmekten kaçının.

Birden önce doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı kesmeyin. Doktorunuz, tamamen bırakmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Baş dönmesi, baş dönmesi, baş dönmesi, bulantı, sinirlilik, kas krampları, terleme, uyku sorunu veya alışılmadık yorgunluk veya zayıflık gibi kaygı belirtilerinin görülme şansını azaltmaktır.

Kendinizin veya başkasının buspironun aşırı dozunu almış olabileceğini düşünüyorsanız, hemen acil yardım alın. Doz aşımı belirtileri baş dönmesi veya baş dönmesi, şiddetli uykulu olma veya bilinç kaybı, mide rahatsızlığı, bulantı veya kusma dahil veya gözlerin çok küçük öğrencileridir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.