Ca 125 testi: yumurtalık kanseri tarama testi?

Kanser antijen 125 (CA 125) kan testi, ortalama yumurtalık kanseri riski taşıyan kadınlar için önerilmez.

Yumurtalık kanseri olan kadınların CA 125 düzeyleri genellikle yüksek olmakla birlikte, CA 125 düzeyinin yükselmesi her zaman yumurtalık kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Yumurtalık kanseri olan bazı kadınların CA 125 seviyeleri asla yükselmez.

Birçok diğer koşul da CA 125 seviyesinin yükselmesine neden olabilir;

Bu nedenlerden dolayı, doktorlar, ortalama yumurtalık kanseri riski taşıyan kadınlarda CA 125 testi önermez.

Göğüs ve yumurtalık kanseri riskini artıran BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyon geçirenler gibi yumurtalık kanseri riski yüksek kadınlar periyodik CA 125 testini düşünebilir. Ancak, bu yüksek riskli durumlarda bile, CA 125 testinin yararlılığı konusunda bazı fikir ayrılıkları var.

Yıllık CA 125 testi ve pelvik ultrasonografi taraması veya olağan tıbbi bakım almak için randomize olarak seçilen 55-74 yaşlarındaki 78.216 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, CA 125 testi ve ultrason taramasının yumurtalık kanseri ölümlerini azaltmadığını gösterdi. Ayrıca, sahte pozitif testlerin, bazen ciddi komplikasyonlara neden olan ilave test ve prosedürlere yol açtığını buldu.

Yumurtalık kanseri riskiniz konusunda endişeleriniz varsa, tarama seçenekleriniz ve riskinizi azaltma yöntemleri hakkında doktorunuza danışın.

İle

Doktorunu ziyaret et