Cafergot

Cafergot ®

(Ergotamin tartrat ve kafein)

DESTEKLEMELER, USP

Sadece Rx

Kafein USP ………………………………………………………………………….. .100 mg

Aktif Olmayan Malzemeler: kakao yağı NF ve tartarik asit NF.

Cafergot fitilleri, kakao yağ sızıntısına karşı koruma sağlamak için folyo ile kapatılmıştır. Aşırı ısıya maruz kalma süresi fitilleri yumuşatırsa, folyoyu çıkarmadan önce katılaşması için buz gibi soğuk suda soğutulması gerekir.

Aynı zamanda kraniyal bir vazokonstriktör olan kafein, ergotamin dozajını arttırmaya gerek olmadan vazokonstriktif etkiyi daha da arttırmak için eklenir.

Birçok migren hastası, saldırılar sırasında aşırı bulantı ve kusma hissederek herhangi bir oral ilaç tutmanın imkânsız olmasını sağlar. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda, ilacın uygulanabilir araçları, ilacın kafatası damarlarına doğrudan erişebildiği rektal yol yoluyla splanknik vaskülatürü ve karaciğeri kaçınmak suretiyle sağlanır.

Cafergot hamile kadınlara uygulandığında fetusa zarar verebilir. Cafergot, hamile olan veya hamile kalmış kadınlarda kontrendikedir. Eğer bu ilaç gebelik sırasında kullanılırsa veya hasta bu ürünü alırken gebe kalırsa, hasta fetusa olası tehlike konusunda bilgilendirilmelidir.

Periferik damar hastalığı, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, bozulmuş karaciğer veya böbrek fonksiyonu ve sepsis.

Bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılık.

Fibroz Komplikasyonları

Retperitoneal ve / veya pleuropulmoner fibroz gelişen Cafergot ® (ergotamin tartrat ve kafein) tedavisinde hastalarla ilgili birkaç rapor yapılmıştır. Aperitik, mitral, triküspid ve / veya pulmoner kapakların fibrotik kalınlaşmasının nadiren Cafergot’un uzun süreli sürekli kullanımı ile seyrek olarak rapor edildi. Cafergot süpozituvarları kronik günlük uygulama için kullanılmamalıdır (bkz. Dozaj ve YÖNETİM).

Ergotizm, periferik vasküler iskemi bulguları ve semptomları üreten yoğun arteriyel vazokonstriksiyon ile kendini gösterir. Ergotamin vasküler düz kas üzerinde doğrudan etki ile vazokonstriksiyona neden olur. Ergot türevleri ile kronik zehirlenme durumunda, baş ağrısı, aralıklı klodikasyon, kas ağrıları, uyuşma, soğukluk ve basamakların solgunluğu oluşabilir. Eğer durumun tedavi edilmediği ilerlemesine izin verilirse, kangrene neden olabilir.

Ergotamin tedavisi ile ilişkili pek çok ergotizm vakası açık aşırı dozdan kaynaklanırken, bazı vakalarda görünür hipersensitivite söz konusudur. Önerilen limitler dahilinde veya kısa bir süre için doz alan hastalar arasında ergotizma ile ilgili çok az rapor bulunmaktadır. Nadir durumlarda, hastalar, özellikle ilacın uzun süre boyunca ayrım gözetmeden kullanıldıkları hastalar, ilacın kesilmesi üzerine rebound başağrısı içeren çekilme belirtileri gösterebilir.

Tek rektal veya anal ülser nadiren ergotamin süpozituvarlarının kötüye kullanılmasından, önerilen dozlardan daha yüksek oranlarda veya uzun yıllar boyunca önerilen dozda sürekli kullanımı ile ortaya çıkmıştır. Spontan iyileşme genellikle ilaç çekildikten 4-8 hafta sonra gerçekleşir.

Cafergot’a diğer vazokonstriktörler uygulanmamalıdır. Sempatomimetiklerle (basınç ajanları) kullanılması kan basıncının aşırı yükselmesine neden olabilir. Better-bloker Inderal (propranolol) ‘un, epinefrinin vazodilatasyon özelliğini bloke ederek Cafergot’un vazokonstriktif etkisini güçlendirdiği bildirilmiştir. Nikotin bazı hastalarda, ergot terapisine daha büyük bir iskemik tepki vermeye yatkın vazokonstriksiyona neden olabilir.

Ergotamin içeren ilaçların kan düzeyleri makrolid antibiyotiklerinin eşzamanlı uygulanması ile yükseldiği ve vazospastik reaksiyonların, ergotamin içeren ilaçların terapötik dozlarıyla bu antibiyotiklerle birlikte verildiğinde rapor edildiği bildirilmiştir.

Gastrointestinal: Bulantı ve kusma; Rektal veya anal ülser (fitillerin aşırı kullanımı).

Nörolojik: parestezi, uyuşma, zayıflık ve baş dönmesi.

Alerjik: Lokalize ödem ve kaşıntı.

Fibroz Komplikasyonları: (Bkz. UYARILAR.)

Tedavi, rahatsız edici ilacın lavmanla alınması ile oluşur. Yeterli pulmoner ventilasyonun korunması, hipotansiyonun düzeltilmesi ve konvülsiyonların ve kan basıncının kontrolü önemli hususlardır. Periferik vazospazmın tedavisi sıcaklıktan değil ısıdan ve iskemik kolların korunmasından ibaret olmalıdır. Vazodilatörler faydalı olabilir, ancak halihazırda var olan bir hipotansiyonun şiddetlenmesini önlemek için dikkatli olunmalıdır.

Erken İdare Maksimum Etkinlik Veriyor

Toplam haftalık doz 5 supozitoyu geçmemelidir. Cafergot ® (ergotamin tartrat ve kafein) fitilleri kronik günlük uygulama için kullanılmamalıdır.

Dikkat çekici olarak seçilen hastalarda, azami dozaj önerileri dikkate alınarak, uyuşturucunun yatmadan önce verilmesi uygun bir kısa vadeli önleyici tedbir olabilir.

Kutular 12 (NDC 0078-0033-02).

T2002-68

Novartis Pharmaceuticals Corporation

East Hanover, New Jersey 07936

Novartis