Cd20 monoklonal antikorlar

 
İmmünoterapide kullanılan monoklonal antikorlar bir hücre klonundan yapay olarak üretilir, bu nedenle tek bir immünoglobülin tipinden oluşur. Belirli antijenlere yöneliktirler ve bir kompleks oluşturmak için antijenlere bağlanırlar. Kompleks, fagositler tarafından tanınabilir ve yok edilebilir veya diğer teşhis amaçları için kullanılabilir .; Doğal antikorlar, antijenlere tepki olarak B-lenfositleri tarafından yapılan proteinlerdir. Her bir B hücresi, sadece bir antikor türü üretir. Terapötik amaçlar için önemli miktarda özel bir antikor gereklidir. Bunlar, monoklonal antikorlar adı verilen, bir çeşit antikor veren bir kültürden elde edilir .; CD20 monoklonal antikorlar B hücresi antijenlerine karşı hedeflenmekte ve B hücreli Non-Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılmaktadır.

CD20 monoklonal antikorları ile ilişkili tıbbi durumlar