Celontin kapseals

Terapötik Sınıf: Antikonvülsan

Celontin Kapseals için Kullanım Alanları

Kimyasal Sınıf: Süksinimid

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda metsuksimidin yararlılığını sınırlayacak pediate özgü problemleri göstermedi.

Geriatrik hastalarda yaşın metsuksimid etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda yaşa bağlı böbrek veya karaciğer hastalığı olma olasılığı daha yüksektir ve bu da metsuksimid alan hastalarda dikkatli olabilmektedir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Celontin Kapseals Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Kapsüllerinin dolmadığını veya içeriği eritildiğini fark ederseniz, eczacınızı derhal arayın. İlaç düzgün çalışmayabilir ve kullanılmamalıdır.

Bu ilaç, diğer nöbet ilaçları ile birlikte kullanılabilir. Doktorunuz size durmasını söylemediği sürece nöbet ilaçlarınızı kullanmaya devam edin.

Bu ilaç bir İlaç Rehberiyle birlikte gelir. Bu bilgiyi okumanız ve anlamanız çok önemlidir. Anlamadığınız her şeyi doktorunuza sorduğunuzdan emin olun.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Bu ilaç kolayca erir, bu nedenle çok sıcak bir yerde (örn., Kapalı arabalar, sevkıyat arabaları veya buhar borularının yakınında) sakmayın.

Düzgün çalışıp çalışmadığını görmek ve dozda bir değişikliğe izin vermek için bu ilacı kullanırken doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan ve idrar testleri gerekebilir.

Celontin Kapseals’in Doğru Kullanımı

Bu ilacı kullanırken hamile kalırsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Doktorunuz nöbet ilacı almakta olan hastalar için hamilelik kayıtlarına geçmenizi isteyebilir.

Bazı çocuklar, gençler ve genç erişkinler için bu ilaç intihar düşüncelerini artırabilir. Siz veya çocuğunuz daha depresif hissetmeye başlarsa veya kendinize zarar verme düşünceleriniz varsa derhal doktorunuza veya çocuğunuzun doktoruna bildirin. Özellikle yeni veya daha da kötüleşirse, sizi veya çocuğunuzu rahatsız eden alışılmadık düşünceleri veya davranışları rapor edin. Siz veya çocuğunuzun uykusunda zorluk çektiğiniz, rahatsızlığınızın olup olmadığı, enerjide büyük bir artış olması veya pervasızca hareket etmeye başlaması doktorunuzun bildiğinden emin olun. Ayrıca sizin veya çocuğunuzun sinir, öfkeli, huzursuz, şiddetli veya korkmuş hissi gibi ani veya güçlü hisleri olup olmadığını doktora bildirin. Doktorunuza, çocuğunuzun veya ailenizdeki herhangi birinin bipolar bozukluğu (manik depresif) olup olmadığını veya intihar etmeye çalıştıklarını bildirin.

Doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı bırakmayın. Doktorunuz sizi veya çocuğunuzu, durmadan önce kullandığınız miktarı kademeli olarak azaltmasını isteyebilir.

Siz veya çocuğunuz olağandışı zayıf hissederse, kolayca morarırsa, dişeti veya burun kanaması geçirmişse, daha sık hastalığa benziyorsa, ateş, şişmiş bezleri veya bıkrıp gitmeyecek boğaz ağrısı varsa, hemen doktorunuza bildirin. Bunlar vücudundaki kan hücrelerinin sayısıyla ilgili ciddi bir sorunun işareti olabilir.

Siz veya çocuğunuzda deri döküntüleri, kas veya eklem ağrısı, alışılmadık derecede yorgun hissi, düşük dereceli ateş veya nefesle kötüleşen göğüs ağrısı olursa hemen doktorunuza bildirin. Bunlar sistematik lupus eritematosus (SLE) adı verilen ciddi bir belirtiye işaret edebilir.

Çocuğunuz ya da çocuğunuz sürekli öksürük, kilo kaybı, gece terlemesi, ateş, titreme ya da akıcı veya burun tıkanıklığı olan burun, baş ağrısı, bulanık görme ya da genel olarak hasta gibi gribe benzer belirtilere başlarsa hemen doktorunuzu arayın. Bunlar bir enfeksiyonunuz olduğunu gösteren işaretler olabilir.

Metsuksinid, bazı kişilerin baş dönmesi, uyuşukluk veya normalden daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya başınız döndüğünde veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka şeyler yapmak istediğinizden emin olun.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Celontin Kapseal Kullanırken Alınacak Önlemler

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Celontin Kapseal Yan Etkiler

Celontin (metsüksimid)

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Alkizler Diazepam, Valium, Topamax, Keppra, topiramat, levetirasetam, Dilantin, fenitoin, fenobarbital, Trileptal, primidon, okskarbazepin, Vimpat, valproik asit, zonisamid, piridoksin, Zonegran, Depaken, Mizolin, Vitamin B6, lakosamid, Trokendi XR, etosüksimid, Aptiom

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Celontin destek grubuna katılın.