Churg-strauss sendromu

Cheng-Strauss sendromu – polianjit (pol-e-an-jee-I-tis) olan eozinofilik granülomatoz (granül-u-loe-muh-TOE-sis) olarak da bilinir; kan damarı iltihabı ile belirgin bir hastalıktır. Bu iltihap, hayati organlara ve dokulara kan akışını kısıtlayabilir, bazen onlara kalıcı zarar verebilir.

Astım, Churg-Strauss sendromunun en yaygın belirtisidir, ancak Churg-Strauss sendromu, saman nezlesi, kızarıklık ve gastrointestinal kanama ile el ve ayaklarınızdaki şiddetli ağrı ve uyuşukluk arasında değişen çeşitli sorunlara neden olabilir. Çeşitli belirtiler ve semptomlar ve diğer bozukluklarla benzerlikleri Churg-Strauss sendromunu teşhis etmekte zorlanır.

Alerjik aşama

Churg-Strauss sendromu nadirdir ve tedavisi yoktur. Fakat, doktorunuz genellikle semptomları steroidler ve diğer güçlü bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Eozinofilik evre

Allerjik granülomatoz ve alerjik granülomatöz anjit olarak bilinen Churg-Strauss sendromu oldukça değişken bir hastalıktır. Bazıları hafif semptomlara sahipken, diğerleri ağır ya da hayatı tehdit eden komplikasyonları görür. Churg-Strauss sendromunun her biri kendi belirti ve semptomlarına sahip üç evre veya evre vardır, ancak herkesin her üç evresinde de aynı sırayı geliştirmesi mümkün değildir. Hastalık en ciddi hasar meydana gelmeden yakalanır ve tedavi edilirse, bu özellikle geçerlidir.

Vaskülitik evre

Churg-Strauss aşamaları şunları içerebilir:

Ne zaman bir doktor görmelisin

Bu genellikle Churg-Strauss sendromunun ilk aşamasıdır. Bir dizi alerjik reaksiyonla belirgindir:

Bir eozinofil, bağışıklık sisteminizin belirli enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan bir çeşit beyaz kan hücresidir. Normalde, eozinofiller beyaz kan hücrelerinin sadece küçük bir yüzdesini oluştururlar ancak Churg-Strauss sendromunda, bu hücrelerin anormal derecede yüksek sayıları (hipereozinofili) kanınızda veya dokularınızda bulunurlar ve burada ciddi hasarlara neden olabilirler.

Hipereozinofili belirtileri ve belirtileri, vücudunuzun hangi bölümünden etkilendiğine bağlıdır. Akciğerleriniz ve sindirim sisteminiz – mide ve özofagus da dahil olmak üzere – en sık karışır.

Genel olarak, hipereozinofilik fazın belirtileri ve belirtileri arasında şunlar olabilir:

Churg-Strauss sendromunun bu evresinin en belirgin özelliği, ciddi kan damarı iltihabıdır (vaskülit). Kan damarlarını daraltarak, iltihap, cildiniz, kalbiniz, periferik sinir sistemi, kaslar, kemikler ve sindirim sistemi dahil olmak üzere vücudunuzun tüm hayati organlarına ve dokularına olan kan akışını azaltır. Bazen böbrekleriniz de etkilenebilir.

Bu evrede genel olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir ve istenmeyen kilo kaybı, şişmiş lenf düğümleri, halsizlik ve yorgunluk hissetmiş olabilirsiniz.

Hangi organların etkilendiğine bağlı olarak,

Sürekli yüz ağrısı eşliğinde, nefes darlığı veya gitmeyen akıcı burnu gibi belirtileri geliştirdiğinizde doktorunuza danışın. Ayrıca, aniden kötüleşen astım veya saman nezlesi varsa doktorunuza danışın. Churg-Strauss sendromu nadirdir ve bu semptomların başka bir nedeni olması muhtemel, ancak doktorunuzun bunları değerlendirmesi önemlidir.

Churg-Strauss sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Büyük olasılıkla aşırı aktif bir bağışıklık sistemi yanıtı, allerjenler veya bazı ilaçlar gibi genlerin kombinasyonu ve çevresel bir tetikleyici tarafından tetiklenir. Bakteri ve virüs gibi istilacı organizmalara karşı basit koruma yerine, bağışıklık sistemi aşırı tepki verir ve sağlıklı dokuları hedef alır ve yaygın iltihaplanmaya neden olur.

Bazı insanlar montelukast adı verilen bir astım ve alerji ilacı kullandıktan sonra veya düşük doz oral sistemik steroidlerden inhale steroid ilaçlara geçtikten sonra Churg-Strauss sendromunu geliştirdiler. Bununla birlikte, Churg-Strauss sendromu ile herhangi bir ilaç arasında açık bir bağlantı olduğu kanıtlanmıştır.

Churg-Strauss sendromu nadirdir, milyonda 1 ila 3 kişiyi etkilemektedir.

Churg-Strauss sendromu için olası risk faktörleri şunları içerir:

Ne yapabilirsin

Doktorunuzdan ne bekleyebilirsiniz

6 kriter

Churg-Strauss sendromu ciğerleriniz, ciltleriniz, gastrointestinal sisteminiz, böbrekleriniz, kaslarınız, eklemler ve kalpler gibi birçok organı etkileyebilir. Tedavi olmazsa, hastalık ölümcül olabilir. Komplikasyonlar, ilgili organlara bağlıdır ve aşağıdakileri içerebilir:

Churg-Strauss sendromunda yaygın görülen belirtiler ve semptomlarınız varsa, doktorunuzla randevu alın. Erken teşhis ve tedavi bu durumun görünümünü önemli ölçüde geliştirir.

Birinci basamak doktorunuz Churg-Strauss sendromundan şüphelenirse muhtemelen romatolog veya immünolog gibi damar iltihaplanmasına (vaskülit) neden olan rahatsızlıklarda uzmanlaşmış bir doktora yönlendirileceksiniz.

İşte size randevunuza hazırlanmanıza yardımcı olacak bazı bilgiler ve doktorunuzdan neler bekleyebileceğiniz.

Tanı konduğunuz diğer koşullar ve aldığınız tüm ilaçların, vitaminlerin ve takviyelerin adları da dahil olmak üzere önemli tıbbi bilgilerinizi alın. Mümkünse, tüm ilaçlarınızı orijinal şişelerine alın.

Bu ziyaretten önce belirtileriniz için başka doktorlar görmüşseniz, bulgularını özetleyen bir mektup getirmek yardımcı olacaktır. Önceki göğüs röntgen filmi veya sinüs röntgen filminin bir kopyasını almak da çok yardımcı olabilir.

Churg-Strauss sendromunda ortak belirtiler ve belirtiler için, sormanız gereken bazı temel sorular şunlardır:

Doktorunuza sormak için hazırladığınız sorulara ek olarak, istediğiniz herhangi bir zamanda bir şey anlamadığınızdan soru sormaktan çekinmeyin.

Olası Churg-Strauss sendromu için sizi gören bir doktor, muhtemelen

Churg-Strauss sendromunu doğrulamak için spesifik testler yoktur ve belirtiler ve semptomlar diğer hastalıklarla benzerdir, bu nedenle teşhis koymak zor olabilir. Tanıyı kolaylaştırmak için Amerikan Romatizma Koleji, Churg-Strauss sendromunu belirleme kriterleri oluşturmuştur.

Bir kişi altı kriterden dördüye sahipse, genellikle hastalığın varlığı kabul edilir; ancak doktorunuz, Churg-Strauss sendromu tanısı koymanın kendine güvenebileceğini ancak bu kriterlerin yalnızca iki veya üçünü karşılamış olsanız bile

Doktorunuz, bu kriterlerden herhangi biriyle uyuşup uyuşmadığınızı belirlemenize yardımcı olmak için aşağıdakileri içeren çeşitli testler isteyecektir:

Churg-Strauss sendromu için herhangi bir tedavi yoktur, ancak bazı ilaçlar ciddi semptomları olan insanlarda bile rahatlama sağlayabilir. Churg-Strauss sendromuna erken teşhis konduğunda ve tedavi edildiyse, hem hastalığın hem onun tedavisinden kaynaklanan komplikasyonların iyi bir sonucu ve riski daha düşüktür.

Churg-Strauss sendromunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar arasında

Montelukast ve Churg-Strauss sendromu arasında olası bağlantı nedeniyle, doktorunuz belirtilerinizin ve belirtilerin düzelip iyileşmediğini görmek için sizi bu ilaçtan alabilir.

İlaç tedavisi Churg-Strauss sendromunun semptomlarını hafifletebilir ve hastalığın hafifletmesine yol açabilir, ancak nüks sık görülür.

Prednizon ile uzun süreli tedavi bir takım yan etkilere neden olabilir, ancak bunları asgariye indirmeye yardımcı olmak için önlemler alabilirsiniz.

Churg-Strauss sendromu ciddi bir hastalıktır. Remisyonda olsa dahi, yineleme olasılığı veya kalp, akciğerler ve sinirlerinizde uzun süreli hasarlanma hakkında endişelenebilirsiniz. İşte hastalıkla başa çıkmak için bazı öneriler

Doktorunu ziyaret et