Klorokin (oral yol) tanımlama ve marka isimleri

Klorokuin sıtmanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Ayrıca, protozoonların neden olduğu karaciğer enfeksiyonunu (ekstraintestinal amebiasis) tedavi etmek için kullanılır.

Klorokuin, antimalaryal ilaçlar olarak bilinen bir grup ilaça aittir. Bir sivrisinek ısırmasıyla bulaşan bir kırmızı kan hücresi enfeksiyonu olan sıtmanın önlenmesi veya tedavisi ile çalışır.

Sıtma ileti, Orta ve Güney Amerika, Hispaniola, Sahra altı Afrika, Hindistan kıtası, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Okyanusya’nın geniş bölgelerinde görülür. Sıtma hakkında ülkeye özgü bilgiler, Hastalık Kontrolü ve Korunması Merkezlerinden (CDC) ya da http://www.cdc.gov/travel/yellowbk adresindeki CDC web sitesinden edinilebilir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, aşağıdaki tıbbi koşullara sahip bazı hastalarda klorokin kullanılmaktadır.

Artrit veya lupus için klorokin kullanan hastalar için

Tablet

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Alerjiler

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Pediyatrik

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Geriyatrik

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda sıtmanın önlenmesi ve tedavisinde klorokin kullanımını sınırlayacak pediatrik özel problemler göstermedi. Bununla birlikte, klorookinin ekstraintestinal amebiazis tedavisinde güvenlik ve etkinliği çocuklarda saptanmamıştır.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Geriatrik popülasyonda yaşın klorokin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamış olsa da, yaşlı hastalarda geriatrik spesifik problemlerin klorokin kullanışını sınırlamaları beklenmemektedir. Bununla birlikte, yaşlı hastaların yaşla ilgili böbrek sorunlarına sahip olma ihtimalleri daha yüksektir ve bu da klorokin alan hastalar için dozda bir uyarı ve dikkat gerektirebilir.

Diğer Etkileşimler

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Dozlama

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması ciddi yan etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Doktorunuz tarafından aksi yönde yönlendirilmediği sürece, mideyi rahatsız etmeyi azaltmak için bu ilacı yemek veya süt ile birlikte alınız.

Sıtmayı önlemek için klorokin kullanan hastalar için

Sıtma bulaşmanıza engel olması için bu ilacı kullanıyorsanız, tam tedavi zamanına kadar almaya devam edin. Halihazırda sıtma varsa, birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlamış olsanız bile, bu ilacı tam zamanlı tedavi için kullanmaya devam etmelisiniz. Bu, enfeksiyonunuzu tamamen temizlemenize yardımcı olacaktır. Bu ilacı çok erken almayı bırakırsanız belirtileriniz geri dönebilir.

Kayıp doz

Klorokin, düzenli bir programa aldığınızda en iyi sonucu verir. Örneğin, eğer sıtmanın önlenmesi için haftada bir kez alıyorsanız, onu her haftanın aynı gününde almanız en iyisidir. Herhangi bir dozu kaçırmadığınızdan emin olun. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışın.

Depolama

Ayrıca kaolin veya antasidler kullanıyorsanız, bunları klorokin kullanmadan önce veya sonra en az 4 saat sürebilir. Ayrıca ampisilin kullanıyorsanız, bu ilacı almadan önce veya kullandıktan en az 2 saat önce alınız.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Bu ilacı uzun süre alacaksanız, doktorunuzun düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, enfeksiyonun tamamen temizlenmesini ve doktorunuzun istenmeyen etkileri kontrol etmesini sağlamaktır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken veya kullandıktan sonra kanınızı, gözlerinizi, kulaklarınızı, diz ya da ayak bileği reflekslerini kontrol etmek isteyebilir.

Belirtileriniz birkaç gün içinde düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza danışın.

Klorokin görme problemlerine neden olabilir. Ayrıca bazı kişilerin baş dönmesi ya da başın dönmesine neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya iyi göremediğiniz takdirde tehlikeli olabileceği başka şeyleri yaptığınızdan emin olun. Bu reaksiyonlar özellikle rahatsız edicidir, doktorunuza danışın.

Görme bulanıklığı, okumakta güçlük veya görme ile ilgili diğer değişiklikler tedavi sırasında veya sonrasında ortaya çıkarsa doktorunuza danışın. Doktorunuz gözlerinizin bir göz doktoru tarafından kontrol edilmesini isteyebilir.

Bu ilaç ekstrapiramidal bozukluklara (örneğin, distoni, diskinezi, dil çıkıntısı, tortikolis) neden olabilir. Konuşma, sulanma, denge kontrolü kaybı, kas titremesi, sarsıntı veya sertlik, huzursuzluk, yürüyüĢ sürme, bacaklardaki sertlik, bükülme hareketleri gibi ilacı kullandıktan sonra şu semptomlar varsa hemen doktorunuza danışın: Vücudun veya kontrolsüz hareketlerin, özellikle de yüz, boyun ve sırtın.

Bu ilacı uzun süre kullanmanız kas zayıflığına neden olabilir. Bu ilacı kullanırken kas zayıflığınız varsa hemen doktorunuza danışın.

Çocuklar bu ilaca karşı çok hassastırlar ve kazara aşırı dozlar az miktarda klorokin ile oluşmuştur. Bu ilacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı kullanırken kulaklarınızda sürekli olarak çınlama veya uğultu veya açıklanamayan bir gürültü veya işitme kaybınız varsa doktorunuza danışın.

Klorokin ile tedavi edilirken, doktorunuzun onayı olmadan herhangi bir bağışıklama yapmayın (örn., Kuduz aşısı).

Bu ilacı kullanırken alkolden kaçının.

Sıtma, bazı çeşit enfekte dişi sivrisinek sokmasıyla yayılır. Eğer sıtmaya yakalanma ihtimalinin bulunduğu bir bölgede yaşıyorsanız veya seyahat ediyorsanız, aşağıdaki sivrisinek kontrol önlemleri enfeksiyonu önlemeye yardımcı olacaktır.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitki veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler. Bu ilaç kısa sürelerle kullanıldığında, yan etkiler genellikle nadirdir. Bununla birlikte, uzun süre ve / veya yüksek dozlarda kullanıldığında, yan etkilerin ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir ve ciddi olabilir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.