Otobüs süpürgesi

Busulfan, önerilen dozlarda ciddi veya uzun süreli miyelosüpresyona neden olur. Hematopoietik progenitör hücre transplantasyonu, ciddi veya uzun süreli miyelosüpresyonun hayatı tehdit eden veya ölümcül komplikasyonlarını önlemek için gereklidir.

Busulfex için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Farmakolojik Sınıf: Alkilleyici Ajan

Busulfan alkilleyici ajanlar olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Kemik iliğinin işlevine müdahale ederek davranır gibi görünüyor. Normal vücut hücrelerinin büyümesi busulfan’dan da etkilenebileceğinden, diğer etkiler de ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir. Diğer etkiler ciddi olmayabilir, ancak endişe yaratabilir. Bazı etkiler, ilaç kullanıldıktan sonra aylarca ya da yıllarca ortaya çıkmayabilir.

Busulfan tedavisine başlamadan önce, doktorunuz ve tıbbınız bu ilacın yapacağı faydalarla birlikte kullanım riskleri hakkında konuşmalıdır.

Bu ilaç sadece doktorunuz tarafından doğrudan denetime tabi tutulur veya verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Busulfex’i Kullanmadan Önce

Pediyatrik popülasyondaki yaşın busulfan enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda busulfan enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşire veya başka eğitimli bir sağlık uzmanı size bu ilacı hastanede verecektir. Bu ilaç damalarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Busulfan yavaş verilmelidir, bu nedenle iğne 2 saat yerinde kalır. Busulfan kullandıktan sonra nöbetleri önlemeye yardımcı olacak ilaçlar da alabilirsiniz.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamile iken bu ilacı kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Tedavide veya tedaviden sonra sizi ya da cinsel eşinizin hamile kalmasını engellemek için etkili bir doğum kontrolü kullanın. Bu ilacı kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildirin.

Busulfan geçici olarak kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Bu ilaç hepatik veno-oklüzif hastalığa (HVOD) neden olabilir. Bu, genellikle eğer çok fazla busulfan alırsanız veya bu ilacı radyasyon tedavisinden önce alırsanız veya daha önce bir progenitör hücre nakline sahipseniz ortaya çıkar. Şişkin bir karın veya karın, sağ üst karın veya karın ağrısı, kilo alımı veya sarı gözler veya cilt varsa hemen doktorunuzu arayın.

Busulfan ile tedavi edilirken ve onunla tedavinizi bıraktıktan sonra, doktorunuzun onayı olmadan aşılar (aşılar) yok. Busulfan vücudunuzun direncini düşürebilir ve bağışıklamanın önlenmesi için verilmiş enfeksiyonu bulma şansınız var demektir. Ayrıca, çocuk felci virüsünü size götürebilecek bir şans olduğundan evde yaşayan diğer insanlara oral polio aşısı yapılmamalıdır. Ayrıca, son birkaç ay içinde ağız fısıtı aşısı yaptırmış kişileri kullanmaktan kaçının. Onların yanına yaklaşmayın ve onlarla aynı odada uzun süre kalmayın. Bu önlemleri alamazsan, burun ve ağzı kaplayan koruyucu bir yüz maskesi takmayı düşünmelisin.

Herhangi bir tıbbî test yapmadan önce, sorumlu tıp doktoruna bu ilacı kullandığınızdan emin olun. Bazı vücut dokusu çalışmalarının sonuçları bu tıbptan etkilenebilir.

Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Bu ilacı kullanan bazı erkekler infertil hale gelmiştir (çocuk sahibi olamamaktadır).

Busulfex’in Doğru Kullanımı

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Busulfex Kullanırken Önlemler

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Kemik iliği Transplantasyonu flukonazol, Diflucan, sisplatin, Neupogen, filgrastim, Zarxio, bağışık globulin intravenöz, Privigen, Lukine, Octagam, Flebogamma, busulfan

Kronik Myelojen Lösemi hidroksiüre, Gleevec, siklofosfamid, imatinib, Sitoksan, Hidre, Sprycel, sitarabin, Tasigna, dasatinib, nilotinib, fludarabin

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Busulfex destek grubuna katılın.

Busulfex Yan Etkiler

Busulfex (busulfan)