Siprodex

Terapötik Sınıf: Anti-Enfektif Olmayan / Anti-İnflamatuar Kombinasyon

Ciprodex için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Adrenal Glukokortikoid

Kimyasal Sınıf: Ciprofloxacin

Bu ilaç, 6 aylık ve daha büyük yaştaki çocuklarda orta kulak iltihaplarını bir tüplü drenaj ile tedavi etmek için kullanılır. Orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasındaki bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Kulak zarında tüp bulunan kişiler kulak kanalından drenaj görebilirler.

Bu ilaç, aynı zamanda, 6 aylık ya da daha büyük yaştaki hastalarda dış kulak yolu enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır. Dış kulak kanal enfeksiyonu, “Yüzücü Kulağı” olarak da bilinir, dış kulak yolunun bakteri enfeksiyonudur. Kulak kanalı ve kulak dış kısmı şişebilir, kırmızıya dönebilir ve acılı olabilir. Ayrıca, kulak kanalında sıvı boşalması olabilir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Ciprodex’i Kullanmadan Önce

6 yaşından küçük çocuklarda diğer yaş gruplarında siprofloksasin ve deksametazon kombinasyonunun kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi yoktur. Bu ilaç 6 aydan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, yaşlı insanlarda farklı yan etkilere ya da sorunlara neden olursa, genç insanlarda yaptıkları gibi çalışıp çalışamayacakları bilinmeyebilir. Yaşlı insanlarda, küçük erişkinlerde olduğundan farklı yan etkilere veya sorunlara neden olması beklenmemektedir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilaç sadece kulakta kullanılacaktır. Göz içinde kullanılması onaylanmamıştır. Ağız yoluyla almayın. Bu ilaç yanlışlıkla yutulursa, derhal doktorunuzu arayın.

Enfekte olmuş kulak (lar) ın temiz ve kuru kalması önemlidir. Banyo yaparken, bulaşmış kulak (lar) ı ıslatmamaya özen gösterin. Doktorunuz size aksini öğretmedikçe yüzmekten kaçının.

Kullanmak

Enfeksiyonunuzun tamamen temizlenmesine yardımcı olmak için, semptomlarınız kaybolsa bile bu ilacı tam zamanlı olarak kullanmaya devam edin. Herhangi bir doz kaçırmayın. Kulak damlaları doktorunuz önerildiği sürece kullanılmazsa enfeksiyonunuz geri gelebilir.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Ciprodex’in Doğru Kullanımı

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Belirtiler bir hafta içinde düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza danışın.

Bu tüy döküntüsü veya alerjik reaksiyon varsa, kullanmayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Ciprodex Kullanırken Önlemler

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Otitis Externa Cortisporin Otik, seftazidim, benzokain otik, asetik asit otik, Fortaz, Cortisporin-TC, Vozol, Coly-Mycin S, Otisin HC

Otitis Media amoksisilin, azitromisin, Augmentin, sefaleksin, Bactrim, Keflex, Zithromax, sefdinir, sülfametoksazol / trimetoprim, eritromisin, seftriakson, klaritromisin

Ciprodex Yan Etkileri

Ciprodex (siprofloksasin / deksametazon otik)